دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه معماری

 

1-دانلود پایان نامه پردیس سینمایی با رویکرد رسانه و معماری+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

2-دانلود پایان نامه سرای محله با رویکرد معماری زمینه گرا+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

3-دانلود پایان نامه بناي یادمان شهداي هسته اي ایران با رویکرد معماری زمینه گرا+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

4-دانلود رساله مجتمع مسکوني با رويکرد پايداري اجتماعي+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

5-دانلود رساله سفارت ایران در یونان با رویکرد معماری ایرانی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

6-دانلود رساله مجموعه توريستي، اقامتي با رويکرد معماري هوشمند+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

7-دانلود رساله مجتمع فرهنگی- تجاری – رفاهی +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

8-دانلود رساله باغ موزه ادیان با رویکرد معماری بومی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

9-دانلود رساله مجموعه تجاری با رويکرد تعاملات اجتماعی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

10-دانلود رساله مجموعه ورزشی اقامتی با رویکرد معماری سبز+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

11-دانلود رساله مجتمع مسکونی با هدف ارتقاء سرزندگی +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

12-رساله باغ موزه هنر با رويکرد فضاهاي عارفانه+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

13-رساله طراحی مرکز فرهنگی تفریحی با تاکید بر ایجاد حس مشارکت شهروندی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

14-رساله طراحی مرکز محله با رویکرد پایدار+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

15-رساله طراحی مرکز هنرهای نوین با رویکرد معماری زمینه گرا+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

16-رساله طراحی مرکز نمایش، آموزش و ترویج صنایع دستی با رویکرد معماری بومی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

17-رساله طراحی معماری مرکز همایشهای ادبی ایران با رویکرد معماری زمینه‌گرا+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

18-رساله آتلیه بین‌المللی دانشجویان هنر+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

19-رساله طراحی باشگاه معماران با نگاهی به هویت معماری معاصر+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

20-رساله طراحی فرهنگسرای عکس با رویکرد معماری ایرانی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

21-طراحی مرکز توانبخشی تهران با رویکرد رابطه بین طرح کالبدی و رفتار شناسی معلولین+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

22-رساله طراحی بیمارستان جامع تهران با رویکرد پدافند غیرعامل+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

23-رساله طراحی دهکده سلامت با رویکرد ایجاد بیشترین همزیستی معماری با طبیعت+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

24-رساله مرکز مطالعات معماری و شهرسازی با رویکرد طراحی شهری پایدار+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

25-رساله مجموعه پژوهشی یادمانی ملاصدرا با رویکرد معماری سنتی ایران+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

26-رساله کانون فرهنگی و پژوهشی و همایش جوانان با رویکرد معماری سنتی ایران+نقشه های اتوکدی وتصاویر سه بعدی

27-رساله پژوهشکده علوم گیاهی با تاکید بر معماری هوشمند+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

28-رساله دانشکده معماری با رویکرد روانشناسی محیط+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

29-رساله منزلگاه میان راهی با رویکرد توریسم و گردشگری+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

30-رساله مرکز تربیت مربی با رویکرد تعاملات اجتماعی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

31-رساله مجموعه اقامتی و رفاهی با رویکرد زمینه گرا+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

32-رساله مجموعه اقامتی توریستی با رویکرد معماری سبز+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

33-رساله مجموعه اقامتی توریستی با هدف افزایش تعاملات اجتماعی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

34-رساله دهکده توریستی پایدار با رویکرد معماری مشارکتی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

35-رساله دانشکده هنر و معماری با رویکرد مفاهیم معماری سنتی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

36-طراحی دانشکده معماری با رویکرد زمینه گرا+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

37-رساله دانشکده پزشکی با رویکرد معماری سیال+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

38-رساله شهرک تفریحی توریستی با رویکرد پایدار+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

39-مطالعات مجتمع مسکونی با رویکرد پایدار+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

40-مطالعات مجتمع مسکونی برای هنرمندان با رویکرد توسعه پایدار+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

41-مطالعات مجتمع مسکونی با رویکرد مفاهیم معماری سنتی ایران+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

42-مطالعات مجتمع مسکونی با رویکرد زمینه گرا+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

43-مطالعات ساختمان تجاری- اداری با رویکرد معماری پایدار+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

44-مطالعات برج های بلند مرتبه مسکونی با رویکرد تعاملات اجتماعی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

45-مطالعات موزه موسیقی با رویکرد پایدار+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

46-مطالعات فرهنگسرا با رویکرد هنر اسلامی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

47-مطالعات فرهنگسرا با رویکرد معماری سیال و غیر خطی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

48-مطالعات فرهنگسرا با رویکرد معماری دیکانستراکشن+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

49-مطالعات پردیس سینمایی با رویکرد معماری فولدینگ+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

50-مطالعات باغ موزه با رویکرد تعاملات اجتماعی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

51-رساله کانون پرورش کودکان خلاق با رویکرد تعاملات اجتماعی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

52-مطالعات فرهنگسرا با رویکرد هنر ایرانی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

53-مطالعات فرهنگسرا با رویکرد تاثیر تکنولوژی بر جامعه+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

54-رساله خانه فرهنگ با رویکرد پایدار+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

55-مطالعات مجتمع آیینی زرتشتیان+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی کامل

56-مطالعات موزه نساجی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

57-مطالعات موزه معماری ایران با تاکید بر فناوری های دیجیتال+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

58-مطالعات مجتمع ورزشی جانبازان و معلولین با رویکرد معماری پایدار+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی کامل

59-مطالعات مجتمع مسکونی با رویکرد معماری زمینه گرا+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی کامل

60-مطالعات پژوهشکده و موزه علوم طبیعی (با رویکرد ارتباط مطلوب میان طبیعت و معماری)+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

61-دانلود رساله موزه تاريخ خودرو در ايران+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

62-دانلود رساله مجموعه آموزشي اقامتي کودکان بي سرپرست+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

63-رساله هنرستان عالي موسيقي+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

64-رساله طراحی مجموعه یادمانی فردوسی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

65-رساله مجموعه هنر و تکنولوژی ارتباطات تهران+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

66-مرکز بین المللی آموزش و اطلاع رسانی فن آوری های رسانه ای +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

67-رساله مرکز هوشمند تبادل اطلاعات+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

68-رساله مرکز مطالعات محیط زیست+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

69-رساله پارک فناوری اطلاعات+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

70-رساله مدرسه هنر های سنتی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

71-رساله مجموعه تفریحی توریستی ساحلی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

72-رساله مجموعه آموزشی دخترانه+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

73-رساله مجموعه اکوتوریستی-اقامتی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

74-رساله مجتمع علمی آموزشی علوم اسلامی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

75-رساله کانون آموزش زبانهای خارجی کودکان+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

76-رساله طراحی مصلی+نقشه های اتوکدی

77-رساله مرکز همایش ها و تحقیقات نانو تکنولوژی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

78- رساله مرکز پژوهشی ادیان+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

79- رساله مرکز تکنولوژی اطلاعات تهران+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

80- رساله مرکز تحقیقاتی آموزشی نمایشی موسیقی کلاسیک ایران+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

81- رساله مرکز تحقیقات هواشناسی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

82- رساله طراحی مدرسه فوتبال +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

83- رساله مجتمع ورزشی جانبازان و معلولین+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

84- رساله طراحی ساختمان فرمانداری+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

85- رساله دهکده ورزشی +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

86- رساله طراحی ساختمان شورای شهر+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

87- رساله سالن اجلاس سران+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

88- رساله خانه ای با انرژی صفر

89- رساله طراحی حسینیه+نقشه های اتوکدی

90- رساله موزه مردم شناسی +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

91- رساله موزه صلح +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

92- رساله موزه خوانندگی و نوازندگی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

93- رساله موزه انقلاب+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

94- رساله موزه امام خمینی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

95- رساله موزه آتش نشانی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

96- رساله موزه هوافضا+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

97- رساله موزه هنر و مجسمه سازی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

98- رساله موزه مینیاتور ایران+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

99- رساله موزه گرافیک+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

100- رساله موزه شهریار+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

101- رساله موزه سکه+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

102- رساله موزه حیات وحش ایران+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

103- رساله موزه حمل و نقل ایران+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

104- رساله موزه حکیم ابوالقاسم فردوسی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

105- رساله موزه جواهرات ملی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

106- رساله موزه گل و گیاه+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

107- رساله موزه قرآن کریم+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

108- رساله موزه سنگ های زینتی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

109- رساله موزه تمبر+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

110- رساله مرکز فرهنگی حافظ شناسی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

111-مطالعات فرهنگسرای ادیان+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

112- رساله موزه جنگ و شهدا+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

113- رساله موزه تاریخ ایران+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

114- رساله مرکز یوگا و مدیتیشن+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

115- رساله مرکز مینیاتور+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

116-رساله خانه معرق ایران+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

117- رساله خانه مد و لباس با رویکرد باز زنده سازی پوشش اصیل اقوام ایرانی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

118- رساله خانه خط و خوشنویسی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی کامل

119-رساله خانه آداب و فرهنگ ایرانیان+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی کامل

120-رساله باغ موزه سینما+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی کامل

121- رساله باغ موزه مشاهیر ایران،به همراه نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی کامل

122- رساله مرکز فرهنگی سینمایی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا