مقالات

آموزش تحلیل فضاهای ورزشی

دانلود رایگان پاورپوینت مجموعه ورزشی

به طورکلی می توان چنین بیان داشت که این مجموعه نه تنها برای انجام بازیها طرح شده است بلکه به عنوان یک مرکز تفریحی ورزشی بوده که می تواند درسایر مواقع مورد استفاده مردم قراربگیرد . جهت ورودیها نسبت به فضاهای جمعی شکلی است که از نقطه نظر پاورپوینت مجموعه ورزشی در مشخصترین وضعیت واز جهت کشش دارای حداکثر امکان جذب باشند .

 

نمونه مجموعه ورزشی

به همین منظور محورهای آبی که دردرون محورها به چشم می خورد حالت دعوت کنندگی به فضا را داشته و علاوه برآن جهت و محوریت نمونه مجموعه ورزشی تاکید می کند. این محورها ازنظر بصری با عناصر حجمی درابتدا و انتهای مسیر بسته می شوند . پس به طور کلی می توان چنین بیان داشت که مهمترین نکاتی که درطراحی تحلیل مجموعه ورزشی توجه شده است به ترتیب اهمیت عبارتند از:

1-این مجموعه یک پارک تفریحی ورزشی باشد .

2- ازدیدگاه شهرسازی باید محورها ودیدها را کنترل کرد .

3- به دسترسی ها ، حرکت ها ، سرویس دهی های ورزشی خدماتی توجه شود .

4-ازدیدگاه عملکردی نیز باید شرایط خاص هرگونه فعالیتی رادرمجموعه فراهم آورد که جهت نیل به این موضوع ورسیدن به فرمی متناسب که بتواند نیازهای فوق را برآوردسازد وجوابگوی مسائل فوق باشد و فرم زیبایی را نیز به مجموعه بدهد و همچنین عملکردهای خاص را در مجموعه ایفا نماید این مجموعه به صورت هسته هایی ‌‌(Zooning)‌‌ با عملکرد خاص خودطرح شده است.

ورزش و تفریحات سالم یکی از مهمترین راهکارهای انسان صنعتی امروز برای حفظ سلامت و رشد جسمی وروحی و ایجاد زندگی مفرح تر و شادتر وهمچنین ایجاد بیمه زندگی برای دوران کهولت سن وپیری می باشد.

تحلیل مجموعه ورزشی چند منظوره

ورزش از جنبه های مختلف فردی و اجتماعی قابل بررسی و توجه است . آنچه مهم است درک نقش ورزش و تفریحات سالم در زندگی ماشینی امروز واینکه باگرایش به ورزش و تقریحات سالم زندگی سنگین و پر ملال امروزی راحت تر خواهد شد.

مهمترین جنبه تحلیل مجموعه ورزشی عبارتست از همان سلامتی جسم وکارآرایی بهتر اعضاء بدن و هماهنگی آنها که به تبع آن نقش روحی و روانی ورزش نیز آشکار می شود . ورزش از جهت آرامش روحی وروانی و کاهش از فشار زندگی نقش عمده ای دارد . نقش مثبت فردی ورزش به طور مستقیم در جامعه وپویایی آن تاثیر خواهد گذاشت . جامعه ای که افرادی با روحیه قوی داشته باشد مسلما جامعه ای پویا وپاینده خواهد بود وبسیاری از مفاسد اجتماعی وفردی که از رخوت و نداشتن روحیه سرچشمه میگیرد. از بین خواهد رفت .

نمونه موردی مجموعه ورزشی تفریحی

ورزش از طرف دیگر روحیه همکاری و هماهنگی را بین افراد مختلف تقویت می کرده و آنها را برای زندگی بهتر در جامعه آماده می کند. حال که اهمیت ورزش بر همگان آشکار است وجود امکانات نمونه موردی مجموعه ورزشی و تفریحی و بوجود آوردن ابزار و وسایل مورد نیاز برای ورزشهای مختلف ومورد علاقه مردم نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است .هدف پروژه حاضر طراحی معماری مجتمع تفریحی ورزشی در راستای احیای جامعه ای پویا و پاینده است. بنابراین با آگاهی به این مطلب طراحی مجتمع تفریحی ورزشی برای گرایش افراد به ورزش و تفریحات سالم ضروری به‌نظر می‌رسد.

تحلیل پلان مجموعه ورزشی

با توجه به فواید مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و زیست محیطی اثبات شده این نمونه های مجموعه تفریحی ورزشی وجود پتانسیل ها و ظرفیت های متعدد در کشور، لزوم توجه بیشتر به دو حوزه ورزش وگردشگری در خصوص شناخت و توسعه این صنعت بیش از پیش احساس می شود.کشور ما با وجود توانها و قابلیتهای بسیار در زمینه نمونه موردی مجموعه ورزشی نتوانسته سهمی درخور جایگاهش ازگردشگری کسب کند.

پاورپوینت تحلیل مجموعه ورزشی

شناسایی این قابلیتها ؛ می تواند این محدوده را به عنوان بخشی ازپیکره پر جاذبه ایران؛ به منطقه مهم نمونه موردی مجموعه ورزشی تبدیل کند. یکی از مناطق مهم گردشگری ایران مجموعه تفریحی و ورزشی گاوازنگ می باشد که باتوجه موقعیت مناسب شهری می تواند یکی از قابلیتهای مهم شهر درجذب گردشگر وبه خصوص گردشگر ورزشی باشد.پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی- تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام شده است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا